BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

THPT VÂN NỘI

Công đoàn trường THPT Vân Nội đượcthành lập từ năm 1965, qua từng giai đoạn phát triển, công đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc của chi bộ Đảng, chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ, lòngnhiệt tình của các công đoàn viên để thực hiện thành công các nghị quyết củachi bộ, các nhiệm vụ của nhà trường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Làchỗ dựa tinh thần của cán bộ công nhân viên chức, là nơi chia sẻ vui buồn củacán bộ công nhân viên chức.

Hiện nay công đoàn trường có 93 công đoàn viên với BCH CĐ gồm 5 đồng chí và 6 tổ công đoàn.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Công đoàn trường THPT Vân Nội là tổ chức chính trị xã hội vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước.

- Chức năng: Phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ CNVC thực hiện tốt các văn bản quy định  của chính phủ, của các cấp, các ngành và quyđịnh của cơ quan, địa phương nơi cư trú.

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động bao gồm lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa …

- Tham gia quản lý: Công đoàn đại diện cho CBCNVC nhà trường quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình.

- Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng và công đoàn cấp trên cùng với BCH trong các cuộc họp đề ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhà trường giải quyết chế độ chính sách của người lao động.

2. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền hiến pháp và pháp luật, đấu tranh bảo vệ chủtrương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan theo quy địnhcủa pháp luật

- Động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể,làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân

- Chăm lo đến lợi ích của người lao động, có vấn đề thất thường thì tiến hành hiệp thương đối thoại tìm cách giải quyết đúng theo pháp luật. Đảmbảo thực hiện quyền làm chủ theo quy định của pháp luật

- Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy tiềm năng của CBCNVC

- Cùng với BGH xây dựng, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm …

- Chăm lo đến đời sống văn hóa TDTT, tổ chức nghỉ ngơi tham quan học tập cho CBCNV

- Tham gia quản lí và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của CBCNVC

- Kiểm tra việc chấp hành về hợp đồng lao động, tuyển dụng,tiền lương, tiền thưởng, và các chính sách đối với người lao động

- Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp của người lao động theo pháp luật và điều lệ công đoàn.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Công đoàn trường THPT Vân Nội hiện tại có 93 công đoàn viên, 6 tổ công đoàn. BCH công đoàn gồm 5 đồng chí.

- Danh sách BCH CĐ nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Đ/c Nguyễn Hữu Sâm                             Chủ tịch

2. Đ/c Cao Thị Thu Hiên                              Ủy viên

3. Đ/c Nguyễn Hữu Huy                               Ủy viên

4. Đ/c Trần Thị Kim Nhung                           Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Hữu Bắc                                Ủy viên

- Các tổ công đoàn gồm:

1. Tổ công đoàn Toán – Tin

2. Tổ công đoàn Văn

3. Tổ công đoàn Tự nhiên

4. Tổ công đoàn xã hội

5. Tổ công đoàn ngoại ngữ - TD –QP

6.  Tổ công đoàn hành chính

III. CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ

1972 – 1974  chủ tịch Công Đoàn Thầy Phí Trọng Hân

1974 – 1982 chủ tịch Công Đoàn Cô Phạm Thị Chỉ

1982 – 1990 chủ tịch Công Đoàn Thầy Nguyễn Đức Lễ

1990 – 1993 chủ tịch Công Đoàn Thầy Nguyễn Văn Bền

1993 – 1998 chủ tịch Công Đoàn Thầy Trần Văn Bắc

1998 – 2001 chủ tịch Công Đoàn Thầy Nguyễn Văn Ân

2001 – 2007 chủ tịch Công Đoàn Thầy Nguyễn Quốc Hòa

2007 – đến nay chủ tịch Công Đoàn Thầy Nguyễn Hữu Sâm

                                                                             Người viết 

                                                                        Nguyễn Hữu SâmThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 2 786
  • Tất cả: 556157
Đăng nhập