Tổ Tự Nhiên

Trường THPT Vân Nội
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
Số  Họ và tên Chức danh  chức vụ 
TT
1 Nguyễn Văn Tiền Giáo viên  Tổ Trưởng   
2 Bùi Thị Thanh Nga Giáo viên Tổ Phó   
3 Nguyễn Thị Ngọc   Giáo viên    
4 Lê Văn Hiếu Giáo viên    
5 Nguyễn Hữu Hiệp Giáo viên    
6 Nguyễn Hữu Bắc Giáo viên    
7 Phạm Đình Thịnh Giáo viên    
8 Nguyễn Đức Dũng Giáo viên    
9 Vương Thị Thoa Giáo viên    
10 Nguyễn Văn Miễn Giáo viên
 
11 Nguyễn Thị Liên Giáo viên    
12 Nguyễn Bích Ngân Giáo viên    
13 Nguyễn Hữu Huy Giáo viên    
14 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên    
15 Lại Hồng Hương Giáo viên    
16 Nguyễn Văn Đức Giáo viên    
17 Lê Thị Liên Giáo viên    
18 Lê Thị Huyền Giáo viên    
19 Nguyễn Văn Hiểu Giáo viên    
20 Trương Ngọc Thắng Giáo viên    
21 Phạm Thị Dung Giáo viên    
22 Trần Thị Huệ Giáo viên    
23 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên    

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 2 756
  • Tất cả: 556127
Đăng nhập