Đăng ký chương trình học bổng Singapore năm 2020

Ngày 08/5/2020, Sở GDĐT Hà Nội đã gửi thông báo về chương trình học bổng Đại học tại Singapore năm 2020 tới các nhà trường (tại văn bản gửi kèm). Theo đó, Học viện Quản lý Singapore - SIM sẽ dành 05 suất học bổng toàn phần (100% học phí, trị giá khoảng 200 triệu đồng/suất học bổng - tương đương 35% toàn bộ học phí đại học) đối với chương trình Đại học Đại cương của Học viện Quản lý Singapore – SIM tại Singapore dành cho học sinh của thành phố Hà Nội.

Đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường triển khai tuyển chọn học sinh tham gia chương trình học bổng. Công văn đề nghị kèm theo danh sách (theo mẫu gửi kèm theo) gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/6/2020 (gửi bản word về địa chỉ email: kieuanhbui@hanoiedu.vn).

Trân trọng./

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG..........................................

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngàythángnăm 2020

 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

CỦA VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE NĂM 2020

Trường: .............................................................................

Giáo viên/ Cán bộ phụ trách chương trình: ....................                                      Điện thoại: ....................                  Email:...............

TT

Họ và tên

Trường

Lớp

Chứng chỉ Tiếng Anh hiện có

Điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách có: ............... học sinh   (Bằng chữ:.............................. học sinh)

 

                                                          Hà Nội, ngày             tháng          năm 2020

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Ký và đóng dấu xác nhận)

TIN TỨC MỚI NHẤT
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 935
  • Trong tuần: 3 990
  • Tất cả: 567947